မူဝါဒ၊ ရည်မှန်းချက်များနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ

မူဝါဒ

(၁)     မြေယာအသုံးချမှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာမူဝါဒ

(၂)      သွင်းအားစုများဆိုင်ရာမူဝါဒ

(၃)     ငွေကြေးအရင်းအနှီးဆိုင်ရာမူဝါဒ

(၄)     သုတေသနဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်နည်းပညာဖြန့်ဖြူးရေးဆိုင်ရာမူဝါဒ

(၅)     ဈေးကွက်၊တန်ဖိုးမြင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ပြည်ပတင်ပို့ရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာမူဝါဒ

(၆)     အုပ်ချုပ်မှု၊အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူစွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒ

(၇)     သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒ

ရည်မှန်းချက်

(က)    ပြည်တွင်းအသားစားသုံးမှုဖူလုံစေရန်နှင့် ပိုလျှံသည်ကို ပြည်ပသို့တင်ပို့ရန်

(ခ)     လယ်ယာကဏ္ဍလိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ခိုင်းကျွဲနွားကောင်များ ထုတ်လုပ်မွေးမြူထိန်းသိမ်းရန်၊

(ဂ)     တိရစ္ဆာန်ကောင်ရေ အရင်းအမြစ်များ မပြုန်းတီးရေးနှင့် တိုးပွားရေး၊ ဒေသရေမြေ၊ ရာသီဥတုတို့နှင့် ကိုက်ညီသည့်မျိုးရိုးဗီဇရှိ တိရစ္ဆာန်များ ဖော်ထုတ်ထိန်းသိမ်းမွေးမြူရန်၊

(ဃ)    ကျေးလက်ဒေသစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုကို တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူထုတ်လုပ်ဖွံဖြိုးမှုအရ အထောက်အကူပြုရန်၊

(င)     မွေးမြူထုတ်လုပ်မှုများကို အရည်အသွေးအရ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၏ ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်အတန်းနှင့် ညီညွတ်မှုရှိရန်၊

(စ)     အရင်းအနှီးတတ်နိုင်သူများအား စီးပွားဖြစ်မွေးမြူထုတ်လုပ်ရေး အားပေးကူညီရန်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် စည်းရုံးဖိတ်ခေါ်ခြင်းကို တိုးတက်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရန်၊

(ဆ)    တိရစ္ဆာန်ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့် ကူးစက်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကို တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်

          ညီညွှတ်မှုရှိရန်၊

(ဇ)     မွေးမြူထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ လူမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ပြည်ပဆက်သွယ်ရေးတိုးမြှင့်ရန်၊

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

က)     တစ်နိုင်ငံလုံးအသားကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ခ)     တိရစ္ဆာန်မွေးမြူထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်းများကောက်ယူပြုစုခြင်း၊

(ဂ)     တိရစ္ဆာန်ရောဂါကာကွယ်၊ကုသဆေးများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ရောဂါကာကွယ်ကုသရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဃ)    စားကျက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(င)     မျိုးကောင်းမျိုးသန့်တိရစ္ဆာန် တိုးပွားရေးအတွက် မေထုန်မဲ့သားစပ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(စ)     မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လေ့ကျင့်ပညာပေးခြင်း၊ သုတေသနလုပ်ငန်းများနှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဆ)    ပုဂ္ဂလိကမွေးမြူရေးကဏ္ဍတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မွေးမြူရေးဇုန်များ ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဇ)     ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျော့ချရေးလုပ်ငန်းများတွင် မွေးမြူရေးနှင့်သားငါးကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဈ)    တိရစ္ဆာန်နှင့်တိရစ္ဆာန်ထွက်ကုန်ပစ္စည်း ပို့ကုန်/သွင်းကုန် စစ်ဆေးထောက်ခံခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေး ထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးရေးစခန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် နယ်စပ်ဖြတ်သန်းသွားလာစစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ည)    တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အသီးသီး၌ မွေးမြူရေးဘဏ်စနစ်အရ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဋ)     နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘိန်းအစားထိုးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဌ)     စံပြမွေးမြူရေးခြံများထူထောင်၍ သိပ္ပံနည်းကျမွေးမြူထုတ်လုပ်မှုဆောင်ရွက်ခြင်း။