"၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် (အောက်တိုဘာလမှ စက်တင်ဘာလအထိ) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုနှင့် ရှေ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်"

အောက်တိုဘာလ 28, 2020

          စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုနှင့် ရှေ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

"၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ (၄) လပတ် (အောက်တိုဘာလမှ ဇန်နဝါရီလ) အထိ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး"

မတ်လ 05, 2020

   စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်၊  ပထမ (၄) လပတ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ (၅) ရက်နေ့တွင် နေပြည်တေ

"မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင်လူငယ်ပညာရှင်များ၏စာတမ်းဖတ်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်"

မတ်လ 04, 2020

    လူငယ်ပညာရှင်များ၏စာတမ်းဖတ်ပွဲကိုမတ်လ (၄) ရက်၊ နံနက် (၉)နာရီတွင်  နေပြည်တော်၊ ရုံးအမှတ် (၃၆)၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာရဲထွ

တိရစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီများအစာထုတ်လုပ်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် ညွှန်ကြားချက်များအားရှင်းလင်း

မတ်လ 01, 2020

တိရစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီများအစာထုတ်လုပ်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် ညွှန်ကြားချက်ရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ (၃) ရက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ စိုက်/မွေး/ဆည်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၆)