• မြို့နယ်ရုံးအမည် တည်နေရာ ဆက်သွယ်ရန်

  ဖုန်းအမှတ်

  e-mail
  ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ရုံး အမှတ်-၃၊ရုံးတန်းရပ်ကွက်၊ ဝိုင်းမော်မြို့ - waingmawtsplbvd.0101002@gmail.com
  ပူတာအိုမြို့နယ်ရုံး ဒုတ္တန်ရပ်ကွက်(၅)၊နည်းပညာ

  အထက်တန်းကျောင်းအနီး

  09-898400156 putaotsplbvd.0104001@gmail.com
  ဗန်းမော်မြို့နယ်ရုံး ရွှေပြည်သာကွက်သစ်

  ဗန်းမော်မြို့။

    bhamotsplbvd.0103001@gmail.com
  မိတ္ထီလာမြို့နယ်ရုံး အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊နန်းတော်ကုန်းနယ်မြေ၊ မိတ္တီလာမြို့၊ မိတ္ထီလာ ကျောက်ပန်းတောင်းကားလမ်းဘေး   meiktilatsplbvd.1007001@gmail.com
  မလှိုင်မြို့နယ်ရုံး မြို့ဦးရပ်၊ ရပ်ကွက်ကြီး(၂)၊ မလှိုင်မြို့။   mahlaingtsp.1007002@gmail.com
  သာစည်မြို့နယ်ရုံး အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ထိန်ကန်ရပ်၊သာစည်မြို့။   thazitsplbvd.1007003@gmail.com
  ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်ရုံး ရပ်ကွက်(၃)၊မြို့နယ်စည်ပင် သာယာရေးလမ်း၊ ဝမ်းတွင်းမြို့   wundwintsplbvd.1007004@gmail.com
  တိုက်ကြီးမြို့နယ်ရုံး ဂျိုးဖြူကန်လမ်း၊ကန်သာယာကျေးရွာ၊ ဆင်စခန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တိုက်ကြီးမြို့   Taikkyitsplbvd.1301005@gmail.com